หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขานวัตกรรมการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขานวัตกรรมการตลาด

สาขาวิชานวัตกรรมการตลาด หลักสูตรออนไลน์ เรียนผ่านระบบการศึกษาทางไกล เน้นการเรียนการสอนที่สามารถตอบโจทย์ตลาดแรงงานได้ในอนาคต สอนโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด เรียนการตลาดอย่างเจาะลึกเข้าใจเทรนด์การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ตอบโจทย์อาชีพในด้านการตลาดในยุค Thailand 4.0

ออกแบบการเรียนด้วยตนเอง

นักศึกษาสามารถบริหารเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง ยืดหยุ่น เหมาะสำหรับคนไม่มีเวลาเรียนปกติ

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ของมหาวิทยาลัย

ค่าเทอมผ่อนชำระได้

ค่าเทอมสามารถผ่อนชำระได้ เป็นรายเดือน ผ่อนจ่ายแบบสบายกระเป๋า

รายละเอียดหลักสูตรออนไลน์

สาขานวัตกรรมการตลาด

สาขาวิชานวัตกรรมการตลาด เรียนทั้งหมด 121 หน่วยกิต

 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 138,000 บาท และค่าสมัครเรียน 500 บาท
 • ค่าเทอมสามารถผ่อนชำระได้

 • ใช้วุฒิ ปวส. สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ (ระยะเวลาเรียนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเทียบโอน)
 • ค่าเทอมผ่อนชำระได้
 • สามารถเทียบโอนหน่วยกิตและความรู้จากสถาบันเดิมได้
 • สามารถเทียบโอนประสบการณ์การทำงานได้

เกณฑ์การเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน

▶️1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี เทียบได้ 9 หน่วยกิต
▶️5 ปีแต่ไม่เกิน 8 ปี เทียบได้ 12 หน่วยกิต
▶️8 ปีแต่ไม่เกิน 10 ปี เทียบได้ 15 หน่วยกิต
▶️ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี เทียบได้ 18 หน่วยกิต
▶️ 12 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี เทียบได้ 21 หน่วยกิต
▶️15 ปีขึ้นไป เทียบได้ 24 หน่วยกิต

**กรณี เป็นเจ้าของกิจการมีใบจดทะเบียนการค้า/หนังสือรับรองบริษัท สามารถเทียบให้ได้เลย 24 หน่วยกิต

**เอกสารสำหรับใช้เทียบโอน คือ หนังสือรับรองการทำงานหรือรายงานการส่งประกันสังคมทั้งหมด จากสำนักงานประกันสังคม

รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ มีทั้งถ่ายทอดสดและวีดีโอ ผ่านระบบ E-Learning

 • ใช้วุฒิ ม.6, กศน. ม.6, ปวช. เรียนจบได้ภายใน 3 ปี
 • ค่าเทอมผ่อนชำระได้
 • สามารถเทียบโอนประสบการณ์การทำงานได้

 • จบ ปริญญาตรีใบแรก สามารถเทียบโอนปริญญาตรีใบที่ 2 จบเร็วขึ้น (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเทียบโอน)
 • ค่าเทอมผ่อนชำระได้
 • สามารถเทียบโอนหน่วยกิตและความรู้จากสถาบันเดิมได้
 • สามารถเทียบโอนประสบการณ์การทำงานได้

 • งานด้านการตลาดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 • ผู้ประกอบการทางธุรกิจ
 • งานด้านการขาย การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 • นักวางแผนส่งเสริมการตลาด
 • งานด้านการสร้างตราผลิตภัณฑ์, นักบริหารตรายี่ห้อสินค้า

ภาพกิจกรรมหลักสูตรออนไลน์

ลงทะเบียน เพื่อรับคำปรึกษา

ขอรับคำปรึกษา

065-654-6185/ 065-654-6189