โครงการมอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนเพื่อผลิตผู้มีความสามารถทางภาษาจีนจำนวน 1,000 ทุน

โครงการมอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนเพื่อผลิตผู้มีความสามารถทางภาษาจีนจำนวน 1,000 ทุน

千名高额奖学金优秀泰籍学生中文人才培养工程

เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกริก ครบรอบการก่อตั้งครบปีที่ 71 และได้รับการจัดอันดับ QS World University Ranking ในอันดับที่ 149 ของเอเชีย อันดับที่ 5 ในประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกริก จึงเปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนส่วนลดค่าเทอมในสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยมีทุนการศึกษาทั้งแบบเต็มจำนวน และส่วนลดการศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้และผลิตผู้มีความสามารถทางภาษาจีนสำหรับคนไทยให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาจีน

ทุนความเป็นเลิศทางภาษาจีน

มหาวิทยาลัยเกริก 泰国格乐大学

ปริญญาตรี ภาคปกติ

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

ทุนความเป็นเลิศทางภาษาจีน ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา ปี 2566 เพื่อรับทุนเต็มจำนวน 100% ,50% และ 25%

เงื่อนไขการสมัคร

รับสมัครนักเรียนวุฒิ ม.6 / ปวช. /ปวส. หรือ เทียบเท่า ผู้สนใจเรียนสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ –  17  เมษายน 2566
สอบวันที่ :29 เมษายน 2566 (สอบออนไลน์)
ยื่นผลสอบ HSK

ผลสอบ HSK4 รับส่วนลด 50%

ผลสอบ HSK5 รับส่วนลดค่าเทอม 80%

ปริญญาตรี วันอาทิตย์

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

ทุนความเป็นเลิศทางภาษาจีน ในระดับปริญญาตรี เรียนวันอาทิตย์ ปีการศึกษา 2566 เพื่อรับทุนส่วนลดสูงสุด 50%

ทุนส่วนลดค่าเทอมสำหรับ เทียบโอนปริญญาตรี ใบที่ 2

สำหรับผู้จบปริญญาตรี มาแล้วต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน สมัครเรียนรับส่วนลดค่าเทอมทันที 50%

ทุนส่วนลดค่าเทอมสำหรับวุฒิ ม.6 /ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า

สำหรับผู้จบวุฒิ ม.6 / ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า ต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน สมัครเรียนรับส่วนลดค่าเทอมทันที 30%

ยื่นผลสอบ HSK

ผลสอบ HSK4 รับส่วนลด 50%

ผลสอบ HSK5 รับส่วนลดค่าเทอม 80%

ปริญญาตรี หลักสูตรออนไลน์

สาขาวิชาจีนธุรกิจ

ทุนส่วนลดค่าเทอม ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรออนไลน์ ปีการศึกษา 2566 เพื่อรับทุนส่วนลดค่าเทอม

ยื่นผลสอบ HSK

ผลสอบ HSK4 รับส่วนลด 20%

ผลสอบ HSK5 รับส่วนลดค่าเทอม 30%

ขอรับคำปรึกษา

065-654-6185/ 065-654-6189