ปริญญาตรีภาคสมทบ
ปริญญาตรี ภาคสมทบ

เรียนปริญญาตรี วันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันอาทิตย์ วันเดียว ปริญญาตรีสำหรับคนทำงาน เรียนได้ไม่กระทบเวลางาน

Slider

ปริญญาตรี ภาคสมทบ

ปริญญาตรี ภาคสมทบ เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงาน สามารถเลือกเรียนต่อ ปริญญาตรี วันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันอาทิตย์วันเดียวได้ โดยไม่กระทบเวลาทำงาน

  • สามารถเทียบโอนได้จากวุฒิการศึกษาและเทียบโอนจากประสบการณ์การทำงานได้
  • สามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยอื่นได้
  • ค่าเทอมมีส่วนลด และสามารถแบ่งชำระได้

สาขาวิชาสำหรับปริญญาตรี ภาคสมทบ

เรียน ปริญญาตรี ภาคสมทบ กับ ม.เกริก แล้วดีอย่างไร

01.

เรียนได้ไม่กระทบเวลางาน

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันอาทิตย์ วันเดียว เวลา 09.00 – 16.00 น.

02.

ค่าเทอมมีส่วนลด และผ่อนชำระได้

ค่าเทอมมีส่วนลด และสามารถผ่อนชำระได้ 3 งวด ต่อเทอม

03.

เพิ่มโอกาสในการสร้าง Connection

เพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายการทำงานกับเพื่อนนักศึกษาและรุ่นพี่ ที่มีหลากหลายสาขาอาชีพ

04.

สามารถเทียบโอนหน่วยกิตและประสบการณ์การทำงานได้

สามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น หรือเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน ทำให้จบไวขึ้น

ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยและองค์กรความร่วมมือทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเกริก ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีนและมหาวิทยาลัยในประเทศ รวมถึงได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรเอกชนต่าง ๆ เพื่อสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม บุคคลากร และนักศึกษา

โอกาสทางการศึกษาดี ๆ ที่ไม่ควรพลาด กับสาขาวิชาที่ตอบโจทย์อาชีพปัจจุบัน บรรยากาศการเรียนการสอนที่อบอุ่น เรียนได้ไม่กระทบเวลางาน ไม่จำกัดอายุ เทียบโอนหน่วยกิต เทียบโอนประสบการณ์ได้

มหาวิทยาลัยเกริก เรามุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ

“ความรู้ ทำให้องอาจ”

อย่ารอช้า..มาร่วมเป็นครอบครัว ม.เกริก ด้วยกัน

สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครเรียนได้เลย

ภาพบรรยากาศและกิจกรรม ม.เกริก

ลงทะเบียน เพื่อขอรับคำปรึกษา

ขอรับคำปรึกษา

065-654-6185/ 065-654-6189