ปริญญาตรี ภาคสมทบ

เรียนปริญญาตรี วันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันอาทิตย์ วันเดียว ปริญญาตรีสำหรับคนทำงาน เรียนได้ไม่กระทบเวลางาน

สาขาวิชา ป.ตรี วันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันอาทิตย์ วันเดียว

ป.ตรี วันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันอาทิตย์ วันเดียว  เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว และต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สามารถเลือกเรียนต่อ ปริญญาตรี วันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันอาทิตย์วันเดียวได้ โดยไม่กระทบเวลาทำงาน ค่าเทอมมีส่วนลดและสามารถผ่อนชำระได้

 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
 • สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการตลาด

 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
01.

เรียนได้ไม่กระทบเวลางาน

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันอาทิตย์ วันเดียว เวลา 09.00 – 16.00 น.
02.

ค่าเทอมมีส่วนลด และผ่อนชำระได้

ค่าเทอมมีส่วนลด และสามารถผ่อนชำระได้ 3 งวด ต่อเทอม
03.

เพิ่มโอกาสในการสร้าง Connection

เพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายการทำงานกับเพื่อนนักศึกษาและรุ่นพี่ ที่มีหลากหลายสาขาอาชีพ
04.

สามารถเทียบโอนหน่วยกิตและประสบการณ์การทำงานได้

สามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น หรือเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน ทำให้จบไวขึ้น

บัญชีบัณทิต ป.ตรี เสาร์ อาทิตย์และวันอาทิตย์วันเดียว

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตร 4 ปี – เทียบโอน(วันเสาร์-อาทิตย์)/วันอาทิตย์วันเดียว
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 35,000 บาท (*วันเสาร์-อาทิตย์)
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 25,000 บาท (*วันอาทิตย์)
 • ส่วนลดค่าเทอม 10% ตลอดหลักสูตร
 • กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ผู้ที่ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
 • รับวุฒิ ม.6/กศน.ม.6/ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า
 • เทียบโอนหน่วยกิตจากวุฒิ และเทียบโอนประสบการณ์ได้
 • ฟรีค่าเทียบโอน

การจัดการนวัตกรรมการตลาด

หลักสูตร 4 ปี – เทียบโอน(วันเสาร์-อาทิตย์)/วันอาทิตย์วันเดียว
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 35,000 บาท (*วันเสาร์-อาทิตย์)
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 25,000 บาท (*วันอาทิตย์)
 • ส่วนลดค่าเทอม 10% ตลอดหลักสูตร
 • กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ผู้ที่ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
 • รับวุฒิ ม.6/กศน.ม.6/ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า
 • เทียบโอนหน่วยกิตจากวุฒิ และเทียบโอนประสบการณ์ได้
 • ฟรีค่าเทียบโอน
นวัตกรรมการตลาด เรียนวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันอาทิตย์วันเดียว

การจัดการนวัตกรรม

หลักสูตร 4 ปี – เทียบโอน(วันเสาร์-อาทิตย์)/วันอาทิตย์วันเดียว
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 35,000 บาท (*วันเสาร์-อาทิตย์)
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 25,000 บาท (*วันอาทิตย์)
 • ส่วนลดค่าเทอม 10% ตลอดหลักสูตร
 • กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ผู้ที่ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
 • รับวุฒิ ม.6/กศน.ม.6/ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า
 • เทียบโอนหน่วยกิตจากวุฒิ และเทียบโอนประสบการณ์ได้
 • ฟรีค่าเทียบโอน

การจัดการธุรกิจการบิน

หลักสูตร 4 ปี – เทียบโอน(วันเสาร์-อาทิตย์)/วันอาทิตย์วันเดียว
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 35,000 บาท (*วันเสาร์-อาทิตย์)
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 25,000 บาท (*วันอาทิตย์)
 • ส่วนลดค่าเทอม 10% ตลอดหลักสูตร
 • กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ผู้ที่ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
 • รับวุฒิ ม.6/กศน.ม.6/ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า
 • เทียบโอนหน่วยกิตจากวุฒิ และเทียบโอนประสบการณ์ได้
 • ฟรีค่าเทียบโอน

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตร 4 ปี – เทียบโอน(วันเสาร์-อาทิตย์)/วันอาทิตย์วันเดียว
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 35,000 บาท (*วันเสาร์-อาทิตย์)
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 25,000 บาท (*วันอาทิตย์)
 • ส่วนลดค่าเทอม 10% ตลอดหลักสูตร
 • กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ผู้ที่ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
 • รับวุฒิ ม.6/กศน.ม.6/ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า
 • เทียบโอนหน่วยกิตจากวุฒิ และเทียบโอนประสบการณ์ได้
 • ฟรีค่าเทียบโอน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

หลักสูตร 4 ปี – เทียบโอน(วันเสาร์-อาทิตย์)/วันอาทิตย์วันเดียว
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 35,000 บาท (*วันเสาร์-อาทิตย์)
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 25,000 บาท (*วันอาทิตย์)
 • ส่วนลดค่าเทอม 10% ตลอดหลักสูตร
 • กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ผู้ที่ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
 • รับวุฒิ ม.6/กศน.ม.6/ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า
 • เทียบโอนหน่วยกิตจากวุฒิ และเทียบโอนประสบการณ์ได้
 • ฟรีค่าเทียบโอน
ปริญญาตรีเสาร์-อาทิตย์และวันอาทิตย์วันเดียว

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ

หลักสูตร 4 ปี – เทียบโอน(วันเสาร์-อาทิตย์)/วันอาทิตย์วันเดียว
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 35,000 บาท (*วันเสาร์-อาทิตย์)
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 25,000 บาท (*วันอาทิตย์)
 • ส่วนลดค่าเทอม 10% ตลอดหลักสูตร
 • กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ผู้ที่ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
 • รับวุฒิ ม.6/กศน.ม.6/ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า
 • เทียบโอนหน่วยกิตจากวุฒิ และเทียบโอนประสบการณ์ได้
 • ฟรีค่าเทียบโอน

บริการธุรกิจอิสลาม

หลักสูตร 4 ปี – เทียบโอน(วันเสาร์-อาทิตย์)/วันอาทิตย์วันเดียว
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 35,000 บาท (*วันเสาร์-อาทิตย์)
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 25,000 บาท (*วันอาทิตย์)
 • ส่วนลดค่าเทอม 10% ตลอดหลักสูตร
 • กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ผู้ที่ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
 • รับวุฒิ ม.6/กศน.ม.6/ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า
 • เทียบโอนหน่วยกิตจากวุฒิ และเทียบโอนประสบการณ์ได้
 • ฟรีค่าเทียบโอน

นิเทศศาสตร์

หลักสูตร 4 ปี – เทียบโอน (วันเสาร์-อาทิตย์)
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 35,000 บาท
 • ส่วนลดค่าเทอม 10% ตลอดหลักสูตร
 • กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ผู้ที่ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
 • รับวุฒิ ม.6/กศน.ม.6/ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า
 • เทียบโอนหน่วยกิตจากวุฒิ และเทียบโอนประสบการณ์ได้
 • ฟรีค่าเทียบโอน

การจัดการ

หลักสูตร 4 ปี – เทียบโอน(วันเสาร์-อาทิตย์)/วันอาทิตย์วันเดียว
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 35,000 บาท (*วันเสาร์-อาทิตย์)
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 25,000 บาท (*วันอาทิตย์)
 • ส่วนลดค่าเทอม 10% ตลอดหลักสูตร
 • กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ผู้ที่ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
 • รับวุฒิ ม.6/กศน.ม.6/ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า
 • เทียบโอนหน่วยกิตจากวุฒิ และเทียบโอนประสบการณ์ได้
 • ฟรีค่าเทียบโอน

ภาษาจีนธุรกิจ

หลักสูตร 4 ปี – เทียบโอน(วันเสาร์-อาทิตย์)/วันอาทิตย์วันเดียว
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 35,000 บาท (*วันเสาร์-อาทิตย์)
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 25,000 บาท (*วันอาทิตย์)
 • ส่วนลดค่าเทอม 10% ตลอดหลักสูตร
 • กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ผู้ที่ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
 • รับวุฒิ ม.6/กศน.ม.6/ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า
 • เทียบโอนหน่วยกิตจากวุฒิ และเทียบโอนประสบการณ์ได้
 • เทียบโอน HSK4 ขึ้นไป (*อายุไม่เกิน 2 ปี)
 • ฟรีค่าเทียบโอน

นิติศาสตร์

หลักสูตร 4 ปี – เทียบโอน(วันเสาร์-อาทิตย์)
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 35,000 บาท
 • ส่วนลดค่าเทอม 10% ตลอดหลักสูตร
 • กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ผู้ที่ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
 • รับวุฒิ ม.6/กศน.ม.6/ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า
 • เทียบโอนหน่วยกิตจากวุฒิ และเทียบโอนประสบการณ์ได้
 • ฟรีค่าเทียบโอน

กรอกข้อมูลเพื่อขอรับคำปรึกษา