ปริญญาตรี ภาคสมทบ

เรียนปริญญาตรี วันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันอาทิตย์ วันเดียว ปริญญาตรีสำหรับคนทำงาน เรียนได้ไม่กระทบเวลางาน

สาขาวิชา ป.ตรี วันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันอาทิตย์ วันเดียว

ป.ตรี วันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันอาทิตย์ วันเดียว  เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว และต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สามารถเลือกเรียนต่อ ปริญญาตรี วันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันอาทิตย์วันเดียวได้ โดยไม่กระทบเวลาทำงาน ค่าเทอมมีส่วนลดและสามารถผ่อนชำระได้

 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
 • สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการตลาด

 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาภาษาจีนธุรกิจ
 • นิเทศศาสตร์
 • นิติศาสตร์
01.

เรียนได้ไม่กระทบเวลางาน

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันอาทิตย์ วันเดียว เวลา 09.00 – 16.00 น.
02.

ค่าเทอมมีส่วนลด และผ่อนชำระได้

ค่าเทอมมีส่วนลด และสามารถผ่อนชำระได้ 3 งวด ต่อเทอม
03.

เพิ่มโอกาสในการสร้าง Connection

เพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายการทำงานกับเพื่อนนักศึกษาและรุ่นพี่ ที่มีหลากหลายสาขาอาชีพ
04.

สามารถเทียบโอนหน่วยกิตและประสบการณ์การทำงานได้

สามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น หรือเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน ทำให้จบไวขึ้น

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตร 4 ปี (วันเสาร์-อาทิตย์)
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 35,000 บาท
 • ส่วนลดค่าเทอม 10% ตลอดหลักสูตร
 • กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ผู้ที่ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
 • รับวุฒิ ม.6,กศน.,ปวช. หรือเทียบเท่า
หลักสูตรเทียบโอน 4 ปี (วันอาทิตย์วันเดียว)
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 25,000 บาท
 • ส่วนลดค่าเทอม 10% ตลอดหลักสูตร
 • กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ผู้ที่ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
 • รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า

การจัดการนวัตกรรมการตลาด

หลักสูตร 4 ปี (วันอาทิตย์วันเดียว)
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 25,000 บาท
 • ส่วนลดค่าเทอม 10% ตลอดหลักสูตร
 • กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ผู้ที่ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
 • รับวุฒิ ม.6,กศน.,ปวช. หรือเทียบเท่า
หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (วันอาทิตย์วันเดียว)
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 25,000 บาท
 • ส่วนลดค่าเทอม 10% ตลอดหลักสูตร
 • กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ผู้ที่ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
 • รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า

การจัดการนวัตกรรม

หลักสูตร 4 ปี (วันอาทิตย์วันเดียว)
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 25,000 บาท
 • ส่วนลดค่าเทอม 10% ตลอดหลักสูตร
 • กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ผู้ที่ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
 • รับวุฒิ ม.6,กศน.,ปวช. หรือเทียบเท่า
หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (วันอาทิตย์วันเดียว)
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 25,000 บาท
 • ส่วนลดค่าเทอม 10% ตลอดหลักสูตร
 • กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ผู้ที่ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
 • รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า

การจัดการธุรกิจการบิน

หลักสูตร 4 ปี (วันอาทิตย์วันเดียว)
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 25,000 บาท
 • ส่วนลดค่าเทอม 10% ตลอดหลักสูตร
 • กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ผู้ที่ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
 • รับวุฒิ ม.6,กศน.,ปวช. หรือเทียบเท่า
หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (วันอาทิตย์วันเดียว)
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 25,000 บาท
 • ส่วนลดค่าเทอม 10% ตลอดหลักสูตร
 • กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ผู้ที่ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
 • รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตร 4 ปี (วันอาทิตย์วันเดียว)
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 25,000 บาท
 • ส่วนลดค่าเทอม 10% ตลอดหลักสูตร
 • กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ผู้ที่ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
 • รับวุฒิ ม.6,กศน.,ปวช. หรือเทียบเท่า
หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (วันอาทิตย์วันเดียว)
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 25,000 บาท
 • ส่วนลดค่าเทอม 10% ตลอดหลักสูตร
 • กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ผู้ที่ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
 • รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

หลักสูตร 4 ปี (วันอาทิตย์วันเดียว)
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 25,000 บาท
 • ส่วนลดค่าเทอม 10% ตลอดหลักสูตร
 • กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ผู้ที่ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
 • รับวุฒิ ม.6,กศน.,ปวช. หรือเทียบเท่า
หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (วันอาทิตย์วันเดียว)
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 25,000 บาท
 • ส่วนลดค่าเทอม 10% ตลอดหลักสูตร
 • กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ผู้ที่ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
 • รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า

ภาษาจีนธุรกิจ

หลักสูตร 4 ปี (วันอาทิตย์วันเดียว)
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 25,000 บาท
 • ส่วนลดค่าเทอม 10% ตลอดหลักสูตร
 • กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ผู้ที่ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
 • รับวุฒิ ม.6,กศน.,ปวช. หรือเทียบเท่า
หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (วันอาทิตย์วันเดียว)
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 25,000 บาท
 • ส่วนลดค่าเทอม 10% ตลอดหลักสูตร
 • กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ผู้ที่ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
 • รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า

การจัดการ

หลักสูตร 4 ปี (วันเสาร์-อาทิตย์)
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 35,000 บาท
 • ส่วนลดค่าเทอม 10% ตลอดหลักสูตร
 • กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ผู้ที่ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
 • รับวุฒิ ม.6,กศน.,ปวช. หรือเทียบเท่า
หลักสูตรเทียบโอน 4 ปี (วันอาทิตย์วันเดียว)
 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อเทอม 25,000 บาท
 • ส่วนลดค่าเทอม 10% ตลอดหลักสูตร
 • กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ผู้ที่ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
 • รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า