ศูนย์รับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเกริก ซ.รามอินทรา 1
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
เปิดทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์

065-654-6185/ 065-654-6189
มหาวิทยาลัยเกริก ซ.รามอินทรา 1
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
krirkadmission@gmail.com

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

ข้อมูลการเดินทาง

มหาวิทยาลัยเกริก ตั้งอยู่ที่ถนนรามอินทรา ซอย 1 ติดกับเซ็นทรัลรามอินทรา
🚈สำหรับนักศึกษาที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้า (BTS) สามารถมาลงที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร
🚐สำหรับนักศึกษาที่นั่งรถประจำทางมา สามารถลงที่ป้ายหน้ามหาวิทยาลัยเกริก (สายรถประจำทางที่ผ่าน รถโดยสารประจำทาง
ถนนรามอินทรา : 26, 95, 95ก, 150, 520, 554
ถนนพหลโยธิน : 59, 114, 185, 188, 522, 523, 524)
🚗สำหรับนักศึกษาที่นำรถยนต์ส่วนตัวมา มีที่จอดรถยนต์ภายในมหาวิทยาลัย หรือที่จอดรถยนต์เอกชน