หลักสูตรออนไลน์

หลักสูตรออนไลน์

 หลักสูตรออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกริก เป็นระบบการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ให้ผู้เรียนสามารถวางแผนจัดตารางเวลาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้ตลอดหลักสูตร เพราะหลักสูตรออนไลน์เป็นการศึกษาที่มีเนื้อหาบทเรียนที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ E-Learning พร้อมกับรับคำปรึกษากับอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรงผ่านระบบ Chat หรือเครื่องมือสื่อสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกริก               

หลักสูตรออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกริก เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ทำงาน จึงตอบสนองต่อผู้เรียนที่กำลังทำงาน หรือประกอบธุรกิจ ต้องการเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาให้สูงขึ้นในระดับปริญญา  เพิ่มโอกาส และความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

ปริญญาตรี หลักสูตรออนไลน์

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร สืบสวน สอบสวน

ปริญญาโท หลักสูตรออนไลน์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน (Master of Business Administration Program in Thai-China-ASEAN Business Innovation) มุ่งเน้นการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบุคลากรภาคธุรกิจ และผู้ประกอบการไทย ให้มีศักยภาพในการสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

เรียนออนไลน์ แล้วดีอย่างไร

ออกแบบการเรียนด้วยตนเอง

นักศึกษาสามารถบริหารเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง ยืดหยุ่น เหมาะสำหรับคนทำงาน

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ของมหาวิทยาลัยเกริก

ค่าเทอมผ่อนชำระได้

ค่าเทอมสามารถผ่อนชำระได้ เป็นรายเดือน ผ่อนจ่ายแบบสบายกระเป๋า

ลงทะเบียน เพื่อรับคำปรึกษา

ขอรับคำปรึกษา

065-654-6185/ 065-654-6189

เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทรศัพท์: 065-654-6185 / 065-654-6189

No. 3 Soi Ramindra 1, Khwaeng Anusawari, Khet Bang Khen, Bangkok,10220. Mobile : 065-654-6185 / 065-654-6189

ติดตามเราได้ที่